ZDANIA
Zakład Doświadczalny Aparatury Naukowej i Automatyki


Przenośny system pomiarowy

widok skrzynki zaciskowej SZ-19 oraz komputera PC-III


System pomiarowy składa się z komputera przenośnego klasy PC AT/486/Pentium w obudowie PC-III Portable oraz skrzynki zaciskowej z wymiennymi modułami przetworników sygnałów. System umożliwia komputerową rejestrację do 16 kanałów analogowych i do 16 kanałów dwustanowych z maksymalną częstotliwością próbkowania pojedynczego kanału do 100 kHz (wykonanie standardowe). Szeroki asortyment modułów przetworników pozwala rejestrować przebiegi dowolnych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, takich jak:
Modułowa budowa zarówno komputera jak i skrzynki konwerterów sygnałów pozwala łatwo dostosować zestaw pomiarowy do dowolnych wymagań użytkownika.
Komputer przenośny PCIII

Widok komputera przenośnego PC IIIOprogramowanie

Oprogramowanie komputera sterującego bazuje na systemie operacyjnym DOS i MS-Windows. Oprogramowanie może obejmować dowolne programy zbierania, rejestracji i przetwarzania danych pracujące w tych systemach, w tym popularne programy firmy ADVANTECH takie jak: PC-Scope, PC-Streamer, LABTECH Notebook, LABTECH Acquire, DASYLab, DADiSP, SNAP-MASTER , i inne.
Standardowe wyposażenie systemu pomiarowego zawiera program AGIMAG ™ do sterowania przebiegiem rejestracji danych w środowisku MS-Windows.Program umożliwia konfigurowanie i kalibrację karty przetwornika A/C, projektowanie cyklu pomiarowego, graficzną prezentację pomiarów, rejestrację wyników pomiarów na dysk oraz przesyłanie wyników poprzez DDE do innych programów. Zarejestrowane dane mogą być analizowane przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel lub innych programów do analizy danych.

Jednostka skrzynki zaciskowej

Skrzynka zaciskowa SZ-19

[ Strona główna ] | [ Poprzednia strona ]

webmaster email
emailEmail Ostatnia modyfikacja